ศาลปกครอง มีคำสั่งไม่รับไต่สวนฉุกเฉินในคดีที่กลุ่มผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลรายย่อยได้ยืนฟ้องให้ระงับการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลในรูปแบบออนไลน์ หรือ สลากดิจิทัล

 

จากเหตุการก่อนหน้านี้ที่ทางชมรมผู้ค้าสลากเสรีแห่งประเทศไทย  เครือข่ายคนพิการผู้ค้าสลาก เครือข่ายชมรมผู้ค้าสลากภาคเหนือ ได้ร่วมตัวกันตั้งเป็นกลุ่มผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลรายย่อย ได้ยื่นฟ้องสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล คณะกรรมการบริหารสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และ ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ในคดีร่วมกันจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านระบบออนไลน์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย มีการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม ทำให้ผู้ค้าสลากรายย่อยซึ่งส่วนใหญ่ เป็นคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุได้รับความเดือดร้อนเสียหาย

 

ล่าสุด  ทางศาลปกครองกลางมีคำสั่ง ไม่รับไต่สวนฉุกเฉิน จากกรณีที่ทางกลุ่มผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลรายย่อย ได้ยื่นฟ้องสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล คณะกรรมการบริหารสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และ ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ในคดีร่วมกันจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านระบบออนไลน์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

 

เเต่จะมีการพิจารณาคำฟ้องคดีและคำขอคุ้มครองชั่วคราวของกลุ่มผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลรายย่อย ที่ขอให้ศาลมีคำสั่งระงับการดำเนินการของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลที่กำลังจะขยายการค้าสลากกว่า 2,000 จุดทั่วประเทศ รวมทั้งให้สำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาลระงับการดำเนินการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านระบบออนไลน์เป็นการชั่วคราว

 

จนกว่าสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะมีมาตรการกระจายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และแก้ปัญหาการจำหน่ายสลากเกินราคาอย่างเป็นรูปธรรม ตามกระบวนการพิจารณาคดีในขั้นตอนปกติต่อไป