ฉีดวัคซีนแถมลอตเตอรี่ ได้เงิน 32 ล้านบาท

ฉีดวัคซีนแถมลอตเตอรี่ ได้เงิน 32 ล้านบาท

ฉีดวัคซีน แถม ลอตเตอรี่ เรื่องราวนี้เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งอาจจะแตกต่างกับบางประเทศอย่างสิ้นเชิง เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบัน เมื่อทุกประเทศทั่วโลกต่างได้รับผลกระทบจากเรื่องดังกล่าว  ...